kb 40joer 01

Discours vum Här Buergermeeschter Dan Biancalana bei der Séance académique zum 40. Anniversaire vun der Fondation Kräizbierg

"...
E 40e Anniversaire ass sécher ëmmer e flotten a gudde Moment fir ze feieren a fir

- e Réckbléck ze maachen op de -Parcours deen een ageschloen huet, op -d‘Entwécklung déi ee matgemeet huet an déi ee geprägt huet,

- e kuerzen “arrêt sur image” an der Géigewaart ze maache fir ze kucke wou ee steet

- an e Bléck no vir ze werfen op -d‘Zukunft, wéi een sech wëll weider-entwéckelen.

De Kräizbierg ass e „Stéck“ vun 
Diddeleng.
Et war vun der éischter Stonn un eng staark Verbonnenheet a Verankerung vun der Fondatioun mat der Stad an och ëmgedréint. Dat ass och elo nach esou an dat soll och weider esou bleiwen.

Et ass eng gutt an éierlech Zesummenaarbecht déi eis auszeechent, an déi Treiheet huet dozou gefouert, wéi sollt et aneschtes sinn, dass mer elo endlech „Rubinhochzäit“ zesumme feiere kënnen.

D‘Ënnerstëtzung déi d‘Stad Diddeleng vun Ufank un zougeséchert huet kënnt net vun ongeféier:

- engersäits, eng Rei vun de Grënnungs-membere vun der -Fondatioun waren Diddelenger: de Berg Benny, de Birtz Nic, Menné Nic,

- anerersäits, dei staark Identifikatioun vun dëser Stad mat enger Institutioun déi iwwert hirt Wierken 
d’Inklusioun an de Virdergronn stellt a sech géint d‘Ausgrenzung wiert. Net en marge, mee matzen an der Gesellschaft.

An ouni elo wëllen nach e weideren historeschen Exkurs ze maachen, …

… Dëse Site ass e “lieu de mémoire”, an d’Aktivitéiten, déi elo säit gutt 40 Joer hei stattfannen an zu hirer, zu Ärem Erfolleg kloer bäidroen, schreiwen sech an d’Mémoire des lieux an. De Leitmotiv op dësem Site war nach ëmmer dee vun den neie Perspektiven déi d‘Mënsche gebuede kréien an iwwer dee Wee ënnerstëtzt a stimuléiert ginn.

Dat huet mam éischte Propriétaire ugefaangen, 1911, dem Aline an Emile Mayrisch, déi op dësem Site gelieft hunn a kulturschafend an, fir déi Zäit, kreativ Leit virun allem aus dem Ausland zesummebruecht hunn, an…

Ab 1921, mat Héichten an Déiften, huet d’ARBED en Heem opgebaut mat medezinescher Betreiung, e Sanatorium fir krank a schwaach Kanner déi ënner Tuberkulos gelidden hunn. D’Genesung mee och d‘Preventioun stounge kloer am Virdergrond. Bis 1977 huet d’Heem fonctionnéiert.

De Kräizbierg ass 40 Joer am Déngscht

- vun der Integratioun an der -Solidaritéit… dat si souwéisou hei zu -Diddeleng keng eidel Wierder,

- vun der Fërderung an der Wäert-schätzung

- vu Mënschen déi Potential hunn an déi d‘Méiglechkeet kréien dat ze weisen

- 40 Joer am Déngscht vun enger -wichteger permanenter Ëffentlechkeets-aarbecht.

- D’Fondatioun Kräizbierg huet dëse Wee konsequent duerchgezunn. De -sougenannte QG, Äre Quartier Général, bleift “um Bierg”, mee Antenne sinn och soss opgeriicht ginn, dat an den 80er Joeren, mam Foyer am Quartier Brill, am -stättesche Raum, no an am direkte Kontakt mat den Awunner. -Ähnlech gelagert Strukture goufen an anere Gemengen ugesiddelt, reegelrecht -Pionéieraarbecht ass hei gemeet ginn.

An d‘Projete ginn Iech net aus!

- De Gemengerot huet de Bau vun 
engem neien Atelier hei um Site zu 100% ënnerstëtzt.

- Am Kader vun der Revalorisatioun an eisem zoukënftege Quartier „Neischmelz“, e ganz spannende 
Projet, deen Diddeleng déi nächst 10 bis 15 Joer beschäftege wäert, plangt d‘Fondatioun semi-autonom -Wunnengen. Och hei gëtt e weidert staarkt Signal a Richtung Inklusioun an Zesumme-liewen am urbane Raum gesat.

Vun dëser Plaz aus e grousse Merci fir all Ärt Engagement an Äre professionellen Asaz. Där leescht hei eng formidabel Aarbecht …”

 

Dan Biancalana
Buergermeeschter Diddeleng

 


L’Histoire

A la recherche d'une solution pour l'avenir des enfants en situation de handicap ayants atteints la limite d’âge de fréquentation scolaire obligatoire, l'idée de la création d'un centre de réadaptation professionnelle pour jeunes en situation de handicaps physiques, est née. C’est donc en date du 18 novembre 1977, que la Ligue pour l'Aide aux Infirmes Moteurs Cérébraux (IMC) a vu le jour.         

 

Le Présent

Depuis lors la Ligue IMC, devenue " Fondation IMC Kräizbierg " en 1982, puis " Fondation Kräizbierg " en 1994, n'a cessé de développer ses structures pour répondre aux besoins des personnes atteintes d'un handicap physique. Les 6 structures d'hébergement de la Fondation Kräizbierg hébergent actuellement 123 personnes handicapées. L'école compte 18 élèves, le Centre de Jour accueille 24 personnes. Les Ateliers Kräizbierg occupent 110 salariés handicapés. Le personnel de la Fondation et des Ateliers Kräizbierg s'élève à 279 personnes.

 

L’Avenir

Du besoin, en augmentation constante, de postes de travail pour personnes en situation de handicap, l’idée du projet de construction d’un nouvel atelier protégé « Ateliers Kräizbierg 2 » se concrétise. Le Budget de l’Etat prévoit un poste de 29,5 Mio d’Euros et la Commission d'analyse critique a donné son accord de principe. Grâce à cette construction, environ 100 nouveaux postes de travail pour personnes en situation de handicap, seront créés.

En ce qui concerne le volet logement, les projets ne chôment pas non plus, puisque la nécessité d’habitation pour des personnes en situation d’un handicap physique, s’accroît. A Frisange au Domaine Schoumansbongert, la Fondation Kräizbierg envisage de construire 24 lits supplémentaires. Les accords nécessaires doivent encore être donnés.

Des pourparlers sont également en cours à Dudelange entre la Ville de Dudelange, le Fonds de Logement et la Fondation Kräizbierg pour intégrer dans le projet de construction « Nei Schmelz » une structure de logement de 25 lits, associés à des appartements semi-autonomes.

L’entretien régulier des foyers existants n’étant pas toujours suffisant, d’importants travaux sont prévus notamment au Foyer Pietert à Grevenmacher. Le Ministère de la Famille a marqué son accord de participation financière pour un montant de 2,2 Mio d’Euros. Des travaux de grandes envergures sont également nécessaires au Foyer La Cerisaie, et c’est l’Administration des Bâtiments publics, qui a pris en mains l’organisation de ces travaux.

 

La vie sociale et culturelle

Il est certes important de pourvoir au mieux les besoins en logement, enseignement et travail des personnes en situation de handicap, mais notre mission ne s’arrête pas là. Nous restons fidèles à notre objectif, qui est celui de l’amélioration d’intégration dans la vie quotidienne et la participation au fonctionnement de notre société sur tous les niveaux, dont la culture et l’art.

Les projets de longues dates, comme celui de Kunst kennt keine Grenzen, qui fête ses 10 ans déjà, ou encore BlanContact, une collaboration de théatre et danse avec le Mierscher Kulturhaus, ont pris leur place importante et bien méritée dans la vie de tous les jours au sein de nos foyers. La philosophie est simple, et nous citons Mme Monique Pütz: « l’art ne connaît pas de frontières, il efface les obstacles, il transcende les différences entre le «normal » et « l’anormal », entre les personnes valides et les personnes moins valides ». Ainsi découvertes artistiques et humaines se fondent et récompensent l’artiste en situation de handicap. C’est la meilleure façon de lui donner confiance, de valoriser sa propre image et d’augmenter son autonomie.

 

>> Hier finden Sie Presseartikel im PDF-Format zu diesem Thema.

photoFotos anschauen

 

kb 40joer 02

Témoinages

bagnovski pierre

  Bagnovski Pierre


Die ersten Jahre waren nicht so perfekt. Es wurde kaum qualifiziertes Personal eingestellt. Nach dem die Fondation Kraizbierg das Haus übernommen hatte, kam es zu einem großen Personalwechsel. Das Ganze hat sich dann langsam eingespielt, aber gewisse Dinge waren noch nicht so toll (z.B. keine Camionette für das Foyer zur Verfügung).

Ich bin dann zuerst auf dem Kräizbierg in die „Schule“ gegangen (6 Jahre), danach war ich in verschiedenen Ateliers tätig. Die Arbeit war insgesamt gut, was mich aber gestört hat war der ständige Wechsel der Arbeiten. Die Stimmung in den Ateliers war überwiegend „heiter“.

Wenn ich so über alles nachdenke, habe ich ein gutes Gefühl. Der Anfang war wirklich schwierig, aber wir hatten auch einiges zu Lachen, hier im Foyer. Alles in allem bin ich nicht schlecht gefahren mit der Fondation, vor allem der Freiraum den wir haben, gefällt mir.

andreolli daniel

  Andreolli Daniel


40 ans Kräizbierg, plus de 30 ans avec moi.
30 ans qui m’ont amené à devenir plus tolérant, plus indulgent, plus respectueux des différences.

30 ans où j’ai appris à écouter avec plus d’empathie les demandes ou les désirs de nos protégés en essayant d’y répondre avec bienveillance : être à l’écoute de la personne en situation de handicap en respectant ses désirs, ses attentes en essayant d’y répondre ou de les aider à y accéder en tenant compte du handicap, et parfois, si leurs rêves sont irréalisables , leur dire non ou refuser une idée irréaliste pour eux. Ne pas tout accepter : ce ne serait que pitié ou compassion. 2 mots qui ne devraient plus avoir leur place dans notre approche.

Avec le temps, une relation de confiance et tout en nuances s’installe. Une relation qui nous demande de la retenue tout en étant proche, de la proximité sans familiarité.

30 ans pendant lesquels, j’ai souvent entendu dire qu’un des premiers points pour permettre à une personne en situation d’handicap de vivre « normalement » était d’accepter son handicap. Comment y arriver ? On vit avec un handicap qui impose ses limites à la personne et à sa famille avec lesquelles on doit vivre qu’on le veuille ou non.

Peut-être mon cheminement personnel aurait été le même si j’avais exercé une autre profession ou si j’avais travaillé dans un autre endroit ; je n’en suis pas sûr. Et puis il y a ces moments que l’on n’oubliera jamais : à l’enterrement d’un de nos protégés, Michel, je vais m’assoir à côté de la maman de Jean-Paul qui était dans le groupe de Michel. Elle était en pleurs : « Wees du Daniel , sie können so kromm sinn wei sie sinn, mir hunn sie awer gären »

loesch marco

  Loesch Marco


Was soll ich sagen es gab gute Zeiten es gab schlechte Zeiten. Eigentlich war das Ziel der Ausbildung auf dem Kräizbierg, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden, das heißt die Ateliers Kräizbierg waren so wahrscheinlich nicht geplant. Aus verschiedenen Gründen blieb man beim Kräizbierg „hängen“. Hier wird viel und wertvolle Arbeit geleistet, und es ist an der Zeit dass es vergrößert wird.
Die Integration von uns Menschen mit einer Behinderung ist sehr wichtig, leider sind unsere Chancen auf dem Arbeitsmarkt eher gering. Die Mentalität der Menschen ändert sich nur langsam, deshalb sind Institutionen wie die Fondation Kräizbierg, mit den Werkstätten und den Wohnheimen ein wichtiger Bestandteil in unserer Gesellschaft. Ich hoffe dass das auch in den nächsten Jahren so weiter geht.

>> Hier finden Sie Presseartikel im PDF-Format zu diesem Thema.

Copyright © 2015 - 2019 Fondation Kräizbierg