Remise vun engem Don VW Caddy fier de Foyer Lankhelzerweiher


header fol don caddy

Den 28. Mäerz huet den Foyer Lankhelzerweier (FOL) en fonkelneien VW Caddy iwwerreecht kritt.

Dësen Auto, deen speziell behënnertegerecht ëmgebaut ginn ass, gouf vun dem Rotary Bascharage Kordall an mat der Ënnerstëtzung vun der Amicale Lankhelzerweiher.

 

D’Fondation Kräizbierg ass frou iwwer dës flott Initiativ an den generéisen Don, deen de Foyer an seng Bewunner
gudd gebrauchen kënnen.

En grousse Merci an all die dobäi matgeholl hunn, dësen Projet ëmzesetzen.

 

fol don caddy2

Copyright © 2015 - 2019 Fondation Kräizbierg