Bewunner vum Domaine Schoumansbongert
um Bauerenhaff zu Flaxweiler


Flaxweiler

Séit 4 Joer besichen d’Bewunner vum Domaine Schoumansbongert den pädagogeschen Bauerenhaff zu Flaxweiler, an dat 1 mol de Mount vun Abrëll bis Oktober.

D ‘Ziel ass et d ‘Hemmungen zu den Déieren ze huelen, an gläichzäiteg weiderbildend informatiounen iwwer den Haff, d ‘Deieren an hiren Ënnerhalt, ze kréien.

Déi grouss Vilfalt vun Déieren – Huesen, Hinger, Schof, Päerd, Hënn – kënnen ugepaakt an geheemelt ginn. De Stall mat den klengen Källefcher huet en extra groussen Succès.

Erënnerungen iwwer d ‘Sënner - Richen, Fillen - ginn gefuerdert, an doduerch kënnen Gefiller gespuert, acceptéiert an erkannt ginn.

Oft gëtt den Dag auskléngen gelooss mat engem gemittlech Iessen an engem Spazéiergang op der Mousel.

Copyright © 2015 - 2019 Fondation Kräizbierg